Bridgeclub Lustenburgt

  Eindstand 5-mrt 12-mrt 19-mrt 26-mrt 2-Apr 9-Apr   totaal   gem. perc.
  Groep A                    
  niet met eigen partner 45%=<55%     B-paar in de A-lijn=>47,5            
1 Chris en Kees   62,50 48,95 60,00 55,00 54,16   280,61   56,12
2 Gerard en Lia     56,77 60,83 54,16 51,25   223,01   55,75
3 Kees en Annemiek 57,81 55,00 59,89 54,58 50,83     278,11   55,62
4 Herman en Marijke 47,39 57,63   55,83 55,00 55,20   271,05   54,21
5 Jopie en Marianne 47,39 55,83 66,14   50,83 41,87   262,06   52,41
6 Ida en Tona 40,62   50,52 48,75 56,94 58,85   255,68   51,14
7 Len en Nel 61,97   46,87 42,08   50,00   200,92   50,23
8 Koos en Lucia 48,95     51,25       100,20   50,10
9 Janny en Marty   57,50 45,83 44,16 47,50 50,52   245,51   49,10
10 Annie en Jos 55,20   46,35 48,75 40,83 53,12   244,25   48,85
11 Pim en Albertine 47,39 56,25   46,66 40,00     190,30   47,58
12 Henny en Marianne 47,91 45,00 39,06 41,25   46,87   220,09   44,02
13 Nico en Mariette 46,87 37,50 39,58 45,83   46,35   216,13   43,23
                       
  Groep B                    
  niet met eigen partner 45%=<55%     B-paar in de A-lijn=>47,5            
1 Rennie en Marijke   45,31 65,00 57,29 53,47 55,55   276,62   55,32
2 Tonny en Ton 49,30 55,20   48,75 61,80 61,11   276,16   55,23
3 Margaret en Marlies 58,33 51,56       53,47   163,36   54,45
4 Henk en Joke 60,41   42,36 55,00 55,00 56,25   269,02   53,80
5 Ans en Joop 59,02 55,72 52,08 52,50 41,66     260,98   52,20
6 Fred en Els 42,36 59,89 63,19 41,25 52,77     259,46   51,89
7 Arie en Paula 45,83   51,66 43,75 52,77 54,16   248,17   49,63
8 Ko en Ali         52,77 45,13   97,90   48,95
9 Dieneke en Marianne   52,60 38,33   46,52 50,69   188,14   47,04
10 Klaas en Lieneke   45,83 60,00 50,00 38,19 40,27   234,29   46,86
11 Henny en Margot 47,22 47,91 45,00         140,13   46,71
12 Tineke en Trudy 37,50 45,31 30,83         113,64   37,88